Mi cenimo Vašu privatnost i posebno vodimo računa o bezbednosti Vaših podataka o ličnosti. Upravo iz tih razloga na transparentan i lako razumljiv način želimo da Vas informišemo o prikupljanju, upotrebi, prirodi i obimu obrade Vaših ličnih podataka od strane Stefanović 1886 d.o.o. Beograd, ul. Makedonska 34 – Beograd – Stari grad, MB: 20736968, koja se nalazi u položaju rukovaoca Vaših podatka o ličnosti.

PRIVATNOST PODATAKA

Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika. Lični podaci će biti upotrebljeni samo za namene za koje je korisnik dao svoju saglasnost. Za zaštitu ličnih podataka je odgovoran i sam korisnik, na način da osigura svoje korisničko ime i lozinku.

Da bismo uspešno obradili porudžbinu i poslali Vam je na kućnu adresu potrebni su nam sledeći podaci: ime i prezime, adresa, grad, e-mail i telefon.

Podaci koje korisnik upisuje putem obrazca na stranici https://innocentdiamond.rs ili na neki drugi način (preko e-maila, telefona i dr.), su poverljivi i štitimo ih u skladu sa zakonskim odredbama.

Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Stefanovic1886 d.o.o odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Lične podatke korisnika https://innocentdiamond.rs će čuvati i sprečavati svaku njihovu zloupotrebu. Korisnik bilo kada može zamoliti za upoznavanje sa ličnim podacima koje operater obrađuje, njihovo ograničavanje, brisanje, ispravljanje ili prenos podataka

REGISTRACIJA

U Internet prodavinici https://innocentdiamond.rs možete se jednostavno prijaviti kao registrovani korisnik. Sadržaj Internet prodavnice je dostupan i anonimnim ne registrovanim korisnicima (gostima). 

Registrovan korisnik u postupku registracije popunjava tražene podatke. Svaki registrovani korisnik dobija svoje korisničko ime i lozinku koja je tajna. Korisnik mora biti svestan da svojim korisničkim imenom i lozinkom može isključivo raspolagati sam odnosno osoba koju je on ovlastio. Svaki korisnik lično odgovara za sadržaj koji upisuje na stranicu https://innocentdiamond.rs

MARKETINŠKE SVRHE

Prijava za dobijanje obaveštenja o aktuelnoj ponudi i promocijama – Newsletter

Korisnici se mogu prijaviti na Newsletter kojima ih https://innocentdiamond.rs obaveštava o svojim novostima u ponudi u e-shopu i trgovinama, marketinškim aktivnostima i drugim promocijama. Prijavom na Newsletter korisnik se upisuje na listu primaoca koja je ujedno i baza za potrošačke pogodnosti koje https://innocentdiamond.rs povremeno nudi svojim korisnicima.

Ukoliko želite da Vas kontaktiramo i da primate obaveštanje o aktuelnim ponudama i promocijama postoji nekoliko načina da se prijavite:

  • Ostavite adresu e-pošte na dnu stranice za obaveštenja i ponude putem newsletter-a.

Vašu saglasnost za prijem obaveštenja o aktuelnoj ponudi i promocijama možete da opozovete u svakom trenutku, u tom slučaju ćemo prestati da Vam šaljemo promotivne ponude. 

  • Vašu saglasnost možete opozvati putem opcije odjava koja se nalazi u dnu svakog mail-a.

Obaveštavamo Vas da u slučaju slanja newslettera u cilju izvršenja ovih usluga može da dođe do prenosa Vaših podataka  trećim licima – našim partnerima koji pružaju usluge u ime Stefanovic 1886.

U svim ovim slučajevima naš odnos sa eksternim partnerima i način zaštite i postupanja sa Vašim podacima o ličnosti obezbedili smo ugovorima u skladu sa Zakonom.

Promotivne radnje, nagradni konkursi

Za potrebe učestvovanja u nagradnim konkursima ili sprovođenja promotivnih radnji, prikupljamo podatke, u skladu sa pravilima za svaku aktivnost ponaosob.

Za prijavu učesnika potrebno nam je Vaše ime i prezime, a u zavisnosti od konkretnih pravila igre, datum rođenja i kućna adresa. Ukoliko ste dobitnik nagrade čija vrednost prevazilazi iznos propisan poreskim propisima, dodatno potreban nam je i Vaš JMBG. 

S obzirom da se prilikom prijave na konkurs i sl. saglašavate sa pravilima koje propiše organizator, navedene podatke prikupljamo isključivo na osnovu Vaše saglasnosti.

Svi podaci prikupljeni za potrebe ovih događaja čuvaju se do završetka događaja, nakon čega se podaci o svim učesnicima brišu, sem ukoliko je odabrana opcija da se prijavite za stalna obaveštenja putem e-mail adrese.

Napominjemo da je podatke o dobitnicima neophodno čuvati u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

Close ✕

Cena

Tip Proizvoda

1