Vi vidite dijamant, mi vidimo budućnost!

Innocent Diamond ekološki dijamanti imaju istu:

KRISTALNU STRUKTURU

HEMIJSKI SASTAV

OPTIČKE KARAKTERISTIKe

FIZIČKE OSOBINE

BLISTAVI SJAJ

kao i dijamanti iz rudnika.

Jedina razlika? Njihovo poreklo.

Dijamanti ugrađeni u nakit brenda Innocent Diamond su pravi dijamanti, gajeni uz pomoć nauke. Ekološki, odnosno laboratorijski gajeni dijamanti, imaju istu kristalnu strukturu, hemijski sastav, optičke karakteristike i fizičke osobine kao i dijamanti iz rudnika.

S obzirom na to da se u laboratoriji stvaraju isti uslovi koji su postojali u unutrašnjosti Zemlje prilikom nastajanja dijamanata (visoka temperatura i visok pritisak), Innocent Diamond ekološki dijamanti imaju ista odstupanja u boji i čistoći.

Zbog njihovog sastava i karakteristika, velike međunarodne, nezavisne laboratorije kao što su IGI (International Gemological Institute) i GIA (Gemological Institute of America) ih klasifikuju kao prave dijamante i sertifikuju na identičan način kao i dijamante iskopane iz Zemlje.

Innocent Diamond dijamanti su podjednako trajni i lepi, ali i ekološki prihvatljiviji i etički odgovorniji izbor, jer ne zahtevaju iskopavanje dijamanata, koje je povezano sa značajnim uništavanjem životne sredine, konfliktima i kršenjem fundamentalnih ljudskih prava.

Dijamanti su najvrednija vrsta kamena koja se koristi u izradi nakita. Iako postoje mnoge osobine koje definišu njihovu vrednost, pravilo 4C se uzima kao osnovni parameter koji određuje kvalitet i vrednost dijamanata.

KARAKTERISTIKE DIJAMANATA

CLARITY ( ČISTOĆA )

Dijamanti nastaju usled delovanja visokog pritiska i temperature na atom ugljenika, prilikom čega dolazi do stvaranja određenih nepravilnosti u kristalnoj resetki, i stvaranja takozvanih inkluzija.

Gemološki instituti kao što su IGI i GIA ocenjuju čistoću dijamanata u zavisnosti od veličine, broja, lokacije i vidljivosti inkluzija i fleka, na skali od ” besprekorne” (FL) do “nesavršene” (I3).

COLOR ( BOJA)

Dijamant je jedini dragi kamen koji se može naći u svim bojama spektra. Iako vlada mišljenje da su dijamanti bezbojni, oni u sebi imaju primese žute, sive i braon boje. Najcenjeniji su najređi, a to su bezbojni, kao i takozvani  “fancy color” dijamanti – roze, plavi, zeleni, žuti, crveni…

GIA je napravila klasifikaciju dijamanata po boji, koja zapravo meri odsustvo boje dijamanta. Skala boja počinje od oznake D koja označava “bezbojan” dijamant do Z koja klasifikuje dijamant kao “žut/braon”. 

CUT ( BRUS )

Ova karakteristika dijamanta je od izuzetnog značaja, jer idealne proporcije kamena (tzv. “excellent cut”) najbolje reflektuju svetlosne zrake ka oku i daju mu “dijamantski” sjaj.

Najčešća vrsta brušenja je okrugla (Round Brilliant Cut) i takav dijamant se zove “Brilijant”. Drugi popularni oblici su: Princess, Emerald, Marquise, Oval, Heart, Pear, Baguette…

CARAT ( KARAT )

Karat (ct) predstavlja težinu dijamanata i drugog dragog kamenja. Jedan karat iznosi 0,20 grama.

Vrednost dijamanta po karatu progresivno raste sa veličinom, odnosno težinom, s obzirom na to da su veći dijamanti ređi. Drugim rečima, dijamant od 1 ct je mnogo vredniji od 100 sitnih dijamanata po 0.01 ct.

Treba napomenuti i da veličina dijamanta i karataža nisu ista stvar. Dva dijamanta iste karatne težine mogu imati različite veličine, u zavisnosti od njihovih dimenzija, brusa i drugih faktora.

FOLLOW US ON INSTAGRAM

Close ✕

Cena

Tip Proizvoda

1