Dijamanti stvoreni uz asistenciju nauke

Laboratorijski dijamanti imaju istu:

KRISTALNU STRUKTURU

HEMIJSKI SASTAV

OPTIČKE KARAKTERISTIKe

FIZIČKE OSOBINE

BLISTAVI SJAJ

kao i dijamanti iz rudnika

Jedina razlika? Njihovo poreklo.

Dijamanti uzgojeni u laboratoriji nisu povezani sa neetičkim praksama koje su svojstvene dijamantima iz rudnika.Pošto se u laboratoriji stvaraju slični uslovi kao što su bili u unutrašnjosti Zemlje prilikom nastajanja dijamanata(visoke temperature i visok pritisak), i laboratorijski uzgajani dijamanti imaju ista odstupanja u boji i čistoći.Zbog toga ih velike međunarodne, nezavisne laboratorije (npr. IGI – International Gemological Institute) sertifikuju na identičan način kao i dijamante izvađene iz Zemlje.Dijamanti su najvrednija vrsta kamena koja se koristi u izradi nakita.Iako postoje mnoge osobine koje definišu njihovu vrednost, pravilo 4C se uzima kao osnovni parameter prilikom prodaje.

KARAKTERISTIKE DIJAMANATA

CLARITY ( ČISTOĆA )

Dijamant je jedini dragi kamen koji se može naći u svim bojama spektra. Iako vlada mišljenje da su dijamanti bezbojni, oni u sebi imaju primese žute, sive I braon boje. Najcenjeniji su najređi,a to su bezbojni, ili takozvani ‘fancy colour’dijamanti – roze, plavi I crveni. Postoje još i crnidijamanti. GIA je napravila klasifikacijudijamanata po boji i ona počinje od oznakeD (bezbojan) do Z (žut). 

COLOR ( BOJA)

Dijamant je jedini dragi kamen koji se može naći u svim bojama spektra. Iako vlada mišljenje da su dijamanti bezbojni, oni u sebi imaju primese žute, sive I braon boje. Najcenjeniji su najređi,a to su bezbojni, ili takozvani ‘fancy colour’dijamanti – roze, plavi I crveni. Postoje još i crnidijamanti. GIA je napravila klasifikacijudijamanata po boji i ona počinje od oznakeD (bezbojan) do Z (žut). 

CUT ( BRUS )

Dijamant je jedini dragi kamen koji se može naći u svim bojama spektra. Iako vlada mišljenje da su dijamanti bezbojni, oni u sebi imaju primese žute, sive I braon boje. Najcenjeniji su najređi,a to su bezbojni, ili takozvani ‘fancy colour’ dijamanti – roze, plavi I crveni. Postoje još i crni dijamanti. GIA je napravila klasifikaciju dijamanata po boji i ona počinje od oznake D (bezbojan) do Z (žut). 

CARAT ( KARAT )

Dijamant je jedini dragi kamen koji se može naći u svim bojama spektra. Iako vlada mišljenje da su dijamanti bezbojni, oni u sebi imaju primese žute, sive I braon boje. Najcenjeniji su najređi,a to su bezbojni, ili takozvani ‘fancy colour’dijamanti – roze, plavi I crveni. Postoje još i crnidijamanti. GIA je napravila klasifikacijudijamanata po boji i ona počinje od oznake D (bezbojan) do Z (žut).

FOLLOW US ON INSTAGRAM