O našim dijamantima

Dijamanti ugrađeni u nakit brenda Innocent Diamond su stvoreni uz asistenciju nauke.
Ovi laboratorijski dijamanti imaju kristalnu strukturu, hemijski sastav, optičke karakteristike, i fizičke osobine kao i dijamanti iz rudnika, i blistaju podjednako sjajno. Jedina razlika? Njihovo poreklo. Dijamanti uzgojeni u laboratoriji nisu povezani sa neetičkim praksama koje su svojstvene dijamantima iz rudnika.
Pošto se u laboratoriji stvaraju slični uslovi kao što su bili u unutrašnjosti Zemlje prilikom nastajanja dijamanata (visoke temperature i visok pritisak), i laboratorijski uzgajani dijamanti imaju ista odstupanja u boji i čistoći. Zbog toga ih velike međunarodne, nezavisne laboratorije (npr. IGI – International Gemological Institute) sertifikuju na identičan način kao i dijamante izvađene iz Zemlje.
Dijamanti su najvrednija vrsta kamena koja se koristi u izradi nakita.
Iako postoje mnoge osobine koje definišu njihovu vrednost, pravilo 4C se uzima kao osnovni parameter prilikom prodaje.

To su sledeće karakteristike:

ČISTOĆA

 

Dijamanti nastaju usled delovanja visokih pritisaka i temperatura na atom ugljenika, prilikom čega dolazi do stvaranja određenih nepravilnosti u kristalnoj rešeci, i stvaranja određenih primesa, tzv. “inkluzija”.
Besprekorno čisti dijamanti su najređi, i zbog toga veoma dragoceni. Prema GIA (Gemological Institute of America) skali, oni se označavaju slovima IF (Internally Flawless ili besprekorno čisti). Podrazumeva se da se process klasifikacije izvodi uz pomoć lupe koja uvelicava 10 puta.

 

BOJA  

 

Dijamant je jedini dragi kamen koji se može naći u svim bojama spektra. Iako vlada mišljenje da su dijamanti bezbojni, oni u sebi imaju primese žute, sive I braon boje. 
Najcenjeniji su najređi, a to su bezbojni, ili takozvani ‘fancy colour’ dijamanti – roze, plavi I crveni. Postoje još i crni dijamanti. GIA je napravila klasifikaciju dijamanata po boji i ona počinje od oznake D (bezbojan) do Z (žut).  
Utvrđivanje boje je veoma složen proces i mora se obavljati pod određenim, zadatim uslovima, pa je zbog toga nemoguće utvrditi boju kamena već ugrađenog u nakit, zbog refleksije metala.  

BRUS

Brus dijamanta se odnosi na kvalitet uglova, proporcija, simetrične strane dijamanta, sjaj i detalje završne obrade. Ova karakteritika dijamanta je od izuzetnog značaja, jer idealne proporcije kamena najbolje reflektuju svetlosne zrake ka oku i daju mu taj ‘dijamantski’ sjaj. Najčešća vrsta brušenja je okrugla (Round Brilliant Cut) i takav dijamant se zove “brilijant”. Postoje još i neki standardni oblici: Princess, Emerald, Marquise, Oval, Heart, Pear, Baguette. 

KARAT

 

Karat predstavlja težinu dijamanta. Jedan karat iznosi 0,20g. Vrednost dijamanata po karatu progresivno raste sa veličinom, pošto su veći dijamanti ređi. Drugim rečima, dijamant od 1 ct je mnogo vredniji od 100 sitnih dijamanata po 0,01ct.