Naša misija

Misija brenda Innocent Diamond je da predvodi industriju nakita u budućnost tako sto će se
zalagati za stvaranje novog umesto trošenja nasleđenog bogatstva planete.
Naši dijamanti su hemijski, fizički i optički identični dijamantima koji potiču iz rudnika, sa jednom
bitnom razlikom – koštaju neuporedivo manje – i vas i našu planetu.